Betingelser

§1. Medlemskabets indhold og ikrafttræden

Afhængig af medlemskabets type, indeholder medlemskabet forskellige ydelser. Ydelser, der er indeholdt i den enkelte medlemskabstype, kan ses i den til enhver tid gældende prisliste for Medarbejderferie.

Medlemskabet på Medarbejderferie indeholder adgang for medlemmets medarbejdere til medarbejderferie.com med det tildelte brugernavn og adgangskode.

Aftalerne på medarbejderferie.com er indgået af Medarbejderferie med de enkelte samarbejdspartnere. Når aftalerne benyttes, skal vejledningen i præsentationen for den enkelte samarbejdspartner følges nøje.

Fordele kan kun opnås i forbindelse med bestilling. Det er ikke muligt at opnå fordelene efterfølgende.

Medlemskabet træder i kraft, når medlemmet har indbetalt den første faktura. Brugernavn og adgangskode til medarbejderferie.com tilsendes på separat e-mail til medlemmets kontaktperson.

Betaling af fakturaen er samtidig en accept af de til enhver tid gældende betingelser.

Medlemskabet tegnes for minimum 12 måneder og løber, indtil det opsiges af en af parterne i henhold til betingelserne i §4. Forlængelse af medlemskabet sker automatisk ved fakturering 1 måned før medlemskabets udløb. Faktura tilsendes medlemmet via e-mail på den oplyste e-mailadresse.

§2. Priser og betalingsbetingelser

Medlemskabet faktureres efter den til enhver tid gældende prisliste for Medarbejderferie. Prislisten kan rekvireres hos Medarbejderferie.

Medlemskabet prissættes efter medlemskabstype, samt hvor mange sprog løsningen skal være tilgængelig på for medlemmets medarbejdere.

Prisstigninger kan ske hvert år den 1. januar med baggrund i den til enhver tid gældende pristalsregulering. Medarbejderferie kan derudover ændre priserne med en måneds varsel. Prisstigninger træder i kraft ved næste faktura til medlemmet.

Medlemskabet faktureres løbende med betalingsbetingelser netto kontant 8 dage efter fakturadato. Ved overskridelse af betalingsbetingelserne tilskrives renter og rykkergebyr for hver rykker. Efter 3. rykker overdrages sagen til inkasso, og der lukkes for adgang til medarbejderferie.com for medlemmets medarbejdere.

§3. Rettigheder

Medarbejderferie ApS har alle rettigheder til de aftaler, som præsenteres på medarbejderferie.com.

Medlemmets medarbejdere må benytte det tildelte brugernavn og adgangkode til bestilling af ferie og fritidsoplevelser hos Medarbejderferies samarbejdspartnere til eget og egen families brug.

Brugernavn og adgangskode må ikke udleveres til andre end medlemmets medarbejdere. Ved misbrug kan medlemskabet opsiges af Medarbejderferie i henhold til §4.

Når medlemmets medarbejdere bestiller ferie og fritidsoplevelser via medarbejderferie.com, sker bestillingen direkte hos Medarbejderferies samarbejdspartnere under disses betingelser. Betaling sker direkte til samarbejdspartneren.

Medarbejderferie har ingen forpligtelser eller erstatningsansvar i forbindelse med tvister mellem Medarbejderferies samarbejdspartnere og medlemmer eller medlemmers medarbejdere.

§4. Opsigelse

Medlemskabet kan af begge parter opsiges med 1 måneds varsel til en betalt periodes udløb. Ved et medlemskabs udløb ophører medlemmets medarbejderes ret til at benytte medarbejderferie.com.

Ved misbrug af medarbejderferie.com, kan Medarbejderferie opsige aftalen med øjeblikkelig varsel og lukke for medlemmets adgang til medarbejderferie.com uden godtgørelse af indbetalt pris for medlemsskab.

Efter opsigelsen af medlemskabet må medlemmets medarbejdere ikke benytte koder fra medarbejderferie.com, som er kommet til medarbejderens kendskab under medlemsskabets løbetid.

§5. Behandling af oplysninger

Som en naturlig del af en online-tjeneste, vil medarbejderferie.com behandle oplysninger om medlemmets og dennes medarbejderes, brug af tjenesten.

Vi behandler oplysninger omkring Kundenummer, Navn, Adresse, Telefonnumre, E-mailadresser, Webadresser, IP-adresser og logintidspunkt (år-måned-dag-time-minut)

Personoplysninger, der registreres af Medarbejderferie, bruges kun af Medarbejderferie til at servicere vores kunder og medlemmer. Personoplysninger udleveres eller sælges aldrig til tredjemand.

 
 
Medarbejderferie - ferie, fritid & familietid
Jernbanegade 38, 1. • DK-6000 Kolding • mail@medarbejderferie.dk • tlf. 7022 5464
© Medarbejderferie 2003 - 2019
logo