Sparring & Rådgivning

Vi har stor erfaring med at hjælpe feriefonde med optimering af feriefondes drift. Vi deler gerne af vores erfaringer og søger altid muligheder for at gøre den enkelte feriefonds ferieboliger mere attraktive for brugerne.

Vi hjælper med sparring og rådgivning omkring feriefondens problemstillinger og muligheder. Hvis det ønskes, hjælper vi også med den praktiske del, når ændringerne skal gennemføres.

Webinar

Det er vores mål at gøre det let at drive en feriefond.

Via webinars om udvalgte emner og problemstillinger ønsker vi at afhjælpe problematikker og samtidig snakke om tiltag som vil gøre det nemmere at drive en sund feriefond.

Webinarerne vil foregå live på et givent tidspunkt og de tilmeldte vil have mulighed for at stille indgående spørgsmål under seancen. Selve seancen/webinaret vil, for de tilmeldte, efterfølgende kunne tilgås via Medarbejderferies forum/intranet.

Se udvalgte webinars og kom gerne med ønsker om yderlige webinars.

Forum

Vi driver et forum for personer, som arbejder med medarbejderferieboliger hos virksomheder og i feriefonde.

Læs mere om vores forum og tilmeld dig her.

Tilfredshedsanalyser

Tilfredshedsanalyser er et godt redskab, når der skal følges op på feriefondens arbejde og tages stilling til fremtidige aktiviteter.

Værdifulde informationer, om brugernes ønsker til typer af ferieboliger og placering, kan indhentes uden brug af store ressourcer.

I Medarbejderferie har vi stor erfaring med udarbejdelse af tilfredshedsanalyser og vurdering af resultaterne.

Vores tilfredshedsanalyser er designet, så de indeholder:

 • en generel del, der kan bruges til at sammenligne sig med andre feriefonde.
 • en individuel del, hvor der kan stilles spørgsmål, som kun drejer sig om den enkelte feriefond.

Bestyrelsen har hele tiden adgang til tilfredshedsundersøgelsernes data og kan løbende følge udviklingen og sammenligne med tidligere års analyser.

Fordele ved Medarbejderferies tilfredshedsanalyser:

 • Professionelt analysesystem
 • Uafhængig af bookingsystem
 • Ingen brug af ressourcer i feriefonden
 • Billigt = Lave omkostninger og stort udbytte
 • Professionel vejledning og opsætning af spørgeskema
 • Online adgang til alle besvarelser
 • Mulighed for individuelle spørgsmål i undersøgelsen
 • Mulighed for at sammenligne resultater med andre feriefonde
 • Mulighed for analyse af resultater og sparring omkring indsatsområder.
 
 
Medarbejderferie - ferie, fritid & familietid
Jernbanegade 38, 1. • DK-6000 Kolding • mail@medarbejderferie.dk • tlf. 7022 5464
© Medarbejderferie 2003 - 2019
logo