Vi har lang erfaring med vedligehold af ferieboliger og et stort netværk af professionelle håndværkere, som udfører et godt stykke håndværk til den rigtige pris.

Vedligeholdelsestjek

Vi udfører vedligeholdestjek med en efterfølgende rapport, som kan danne grundlag for beslutninger omkring fremtidige vedligeholdesopgaver og reparationer. Vi besøger feriehuset, gennemgår huset ude og inde og noterer hvilke forhold der bør være fokus på, fordelt på indeværende og efterfølgende år. Vi kommer også gerne med forslag til energibesparende tiltag.

Energioptimering

Når vi gennemgår en feriebolig, undersøger vi også, hvilke muligheder der er for at nedbringe omkostninger til energiforbrug. Vi kommer med forslag til forbedringer og indhenter tilbud fra godkendte leverandører.

Indhentning af tilbud

Vi indhenter tilbud på vedligeholdelsesopgaver fra flere håndværkere, så der er et godt grundlag at træffe beslutninger ud fra. Vi hjælper gerne med at rådgive og beslutte hvilke tilbud, som skal benyttes.

Opfølgning på udført arbejde

Vi har en tæt dialog med den valgte håndværker og følger løbende op på, hvordan opgaven løses. Vi holder et møde med håndværkeren og gennemgår den udførte opgave og laver en rapport.

 
 
Medarbejderferie - ferie, fritid & familietid
Jernbanegade 38, 1. • DK-6000 Kolding • mail@medarbejderferie.dk • tlf. 7022 5464
© Medarbejderferie 2003 - 2019
logo